Úvodní stránka » Reklamace obuvi

Reklamace obuvi - několik rad

I přes to, že námi prodávaná obuv prochází u výrobců přísnou výstupní kontrolou, může se stát, že se objeví během používání obuvi nějaká výrobní vada. V tom případě je na místě reklamace obuvi a zde uvádíme několik užitečných informací pro reklamaci obuvi.

Kde reklamovat

Obuv musí být reklamována v prodejně Ráj dětského obouvání a odívaní a to bez odkladu a nejlépe ihned po zjištění závady. Pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, například předložením dokladu o zakoupení obuvi, výpisem z bankovního účtu, popř. jiným průkazným způsobem.

Příprava obuvi pro reklamaci

K reklamaci se dodává kompletní obuv, to znamená obě boty včetně stélek. Obuv musí být vyčištěná, vysušená, hygienicky nezávadná. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení.

Na co se záruka vztahuje

Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby 24 měsíců. Dále se záruka vztahuje na jiný rozpor s kupní smlouvou, například nepár u obuvi, chybějící část výrobku a podobně. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno případně znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným používáním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby.

Na co se záruka nevztahuje

Záruka se nevztahuje na vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, které mají svůj původ v opotřebení z používání během záruční doby – opotřebení vlivem nesprávného výběru, užívání, ošetřování a údržby. Dále na mechanické poškození (okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování nebo rozepnutí, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty). Záruka se také nevztahuje na prodření podšívek v patě způsobené nošením nezavázané nebo nezapnuté obuvi, nebo prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů. Dalším případem, kdy se záruka na obuv nevztahuje, je poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek. Záruka se tovněž nevztahuje na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejich zjištění a obuv je nadále užívána (užíváním poškozené obuvi může vada nabýt takového rozměru, že není možné provést případnou opravu) a používání obuvi k jinému účelu, než je určená (např. domácí obuv nošená venku, dětská obuv nošená dospělou osobou, apod.). V neposlední řadě se záruka nevztahuje na vypranou obuv.

Důležité upozornění k reklamaci

NEZAPOMEŇTE, ŽE ZÁRUČNÍ DOBA A ŽIVOTNOST OBUVI JSOU RŮZNÉ POJMY.
Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost obuvi kratší než záruční doba.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy je reklamace uplatněna. Pokud vyjde 30. den na sobotu, neděli, nebo svátek, potom se 30. dnem bere následující pracovní den. Jakmile je reklamace vyřízena, je zákazník informován o vyřízení reklamace e-mailem, který uvede na reklamačním listu.

Mimosoudní vyrovnání

Pokud s vyřízením reklamace nebudete souhlasit, potom se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR). Veškeré informace k tomuto způsobu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedeny na stránkách: https://www.coi.cz/informace-o-adr/